• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


U ŽUPANIJSKOJ KOMORI BJELOVAR PREDSTAVLJENI AKTUALNI NATJEČAJU ZA RURALNI RAZVOJ

Potpore do 5 milijuna eura za ulaganje u građenje i opremanje objekata

Predstavljeni su aktualni natječaji i Pravilnik za Mjeru 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i Podmjeru 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«

E-mail Ispis PDF

BJELOVAR Nakon Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka, i u Bjelovaru je tako 2. veljače održano predavanje u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnome razvoju i HBOR-om na kojemu je sudjelovalo više od 100-tinjak poljoprivrednih proizvođača,  većinom predstavnika tvrtki.

Predstavnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnome razvoju, Nikša Orešković i Željka Markiš pojasnili su model prijave projekta i samu provedbu Podmjera 4.1. i 4.2. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a Lana Bačura i Robertina Vučković iz Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede pojasnile su da su korisnici Podmjere 4.1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 Eura za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačke grupe/organizacije. Intenzitet potpore iznosi minimalno 5.000 eura po projektu, a maksimalno 2 milijuna Eura prema projektu odnosno 3 milijuna eura za ulaganja u sektore svinjogojstva za građenje i/ili opremanje repro centara i/ili tov svinja, zatim jaja za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili  mlijeka i mliječnih proizvoda za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili tov junadi, voća i povrća za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada. Za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije, radnih strojeva i opreme te gospodarskih vozila visina potpore iznosi 1 milijun Eura, dok za zajedničke projekte iznosi do 5 milijuna Eura po projektu. Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen, a isti korisnik može podnijeti jedan Zahtjev za potporu unutar iste operacije tijekom jednog natječaja. U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 milijun Eura.

Korisnici Podmjere 4.2. su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka 1 Ugovora o EU osim proizvoda ribarstva. Minimalni intenzitet potpore iznosi 10.000 Eura po projektu, a maksimalno  3 milijuna Eura, odnosno 5 milijuna za ulaganja u sektore mesa u građenje i/ili opremanje objekata i/ili, mlijeka i mliječnih proizvoda za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata. U slučaju ulaganja samo u operaciju vezanu uz korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora iznosi 1 milijun Eura po projektu.

Korisnici ovih Podmjera mogu ostvariti od 50 do 90 posto potpore, a maksimalni intenzitet potpore ne smije prijeći 90 posto od ukupno prihvatljivih troškova.

Predstavnice HBOR-a Jadranka Mršić Hebrang i Marina Jurašin naglasile su kako je cilj HBOR-a olakšati i poticati apsorpciju ESI fondova te posredno doprinijeti održivom razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu te postati prepoznatljivi kao ključan i kvalitetan partner za EU sufinanciranje među korisnicima EU projekata te drugim relevantnim dionicima.

Ažurirano ( Utorak, 03 Veljača 2015 17:06 )