• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVODOM SKUPŠTINE BJELOVARSKIH KOMUNALNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Vodne usluge poslovale bolje od Komunalca koji je 2014. završio gubitkom

Predsjednik Uprave trgovačkih društava Ivan Ivančić istaknuo je kako je podjelom Komunalca d.o.o. na dvije tvrtke došlo i do povećanih troškova i smanjenja dobiti, čime su smanjeni investicijski potencijali i niži je kreditni rejting oba društva

E-mail Ispis PDF

BJELOVAR Konferencija za novinare povodom skupštine trgovačkih društava Komunalac d.o.o. Bjelovar i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, održana je jučer, 22. srpnja, u maloj vijećnici Grada Bjelovara. Tema konferencije bili su rezultati poslovanja trgovačkih društava za 2014. godinu, projekti u tijeku realizacije, i planovi društva za naredne dvije godine. Rezultate, projekte i planove su predstavili nazočni članovi skupštine gradonačelnik Antun Korušec, predsjednica gradskog vijeća i saborska zastupnica Vanja Posavac, zamjenica gradonačelnika Jasna Višnjević, predsjednik Uprave oba društva Ivan Ivančić, članovi uprave Zoran Bišćan i Josip Heged te predsjednik nadzornog odbora Vodnih usluga d.o.o. Željko Maletić i predsjednik nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Stipe Crnković.

Gradonačelnik Korušec kao predsjedavajući skupštine podsjetio je uvodno kako su trgovačka društva Komunalac d.o.o. i Vodne usluge d.o.o. Zakonom o vodama razdvojene na dva društva, a oba su ostala 100% u vlasništvu grada Bjelovara i vodi ih ista uprava.

– Iza nas je prva cijela poslovna godina. Neovisni revizor je procijenio kako je financijski izvještaj objektivan i stinit, čime je zagarantirano da je poslovanje kroz cijelu godinu bilo čisto i legalno. Društva svoj posao obavljaju prema najvišim ekološkim standardima, a misija im je biti pouzdan servis građana. Izražavam zahvalnost Upravi što pristaje biti odgovorna i na čelu oba trgovačka društva, a sve za istu plaću u cilju racionalizacije – rekao je Korušec.

Komunalac d.o.o. je u 2014. godini zabilježio 22.042.000,00 kuna prihoda i 22.022.000,00 kuna rashoda, što ga je ostavilo sa 20.084,00 kuna dobiti prije oporezivanja, međutim porez na ukupni prihod je rezultirao minusom u dobiti od oko 80.000,00 kuna. Vodne usluge d.o.o. 2014. godinu zaključile su s 21.543.300,00 kuna prihoda i 21.336.400,00 kuna rashoda, i dobiti koja je prije oporezivanja iznosila 206.892,00 kuna, a nakon oporezivanja 159.300,00 kuna. U zajedničkom izvješću, kako bi se usporedilo poslovanje u odnosu na 2013. godinu, utvrđen je porast prihoda od 2%, međutim zbog većih rashoda koji su nastali razdvajanjem društava taj porast nije vidljiv u finalnoj dobiti.

Predsjednik Uprave trgovačkih društava Ivan Ivančić istaknuo je kako je podjelom Komunalca d.o.o. na dvije tvrtke došlo i do povećanih troškova i smanjenja dobiti, čime su smanjeni investicijski potencijali i niži je kreditni rejting oba društva.

– Naše cijene su također veliki dio poslovanja, a one se dvostruko niže od državnog prosjeka. U takvim cjenovnim kalkulacijama dosta je osjetljivo poslovanje. Svaki i najmanji eksces može rezultirati gubicima u poslovanju – rekao je Ivančić, dodavši kako je poslovanje zbog toga u 2014. bilo dosta zahtjevno, ali ipak godina je završena stabilno i bez većih problema, bez novih zaduživanja te su unatoč recesijskim uvjetima obje tvrtke uspjele i investirati. Podijeljeni su komposteri građanima, nabavljen je novi kamion za odvoz smeća, drobilica za drvenu masu te osigurane kante za korisnike i kontejneri za eko-otoke u gradu, od strane Komunalca d.o.o., a Vodne usluge su izgradile 5200 metara novih cjevovoda, od čega je samo 204 metra bilo za rekonstrukciju Ulice Krste Špoljara. U sustavu javne odvodnje započeto je pak, i jednim djelom završeno, ukupno 7167 metara novih cjevovoda.

Inače, izgrađenost vodoopskrbnog sustava na području Grada Bjelovara je 95%, što ostavlja još 20 kilometara vodovoda za izgradnju, a izgrađenost kanalizacijske mreže je 55-60%, a investicije se nastavljaju i ove i iduće godine u oba segmenta. Cijene usluga Komunalca d.o.o. nisu povećavane od 2003., odnosno 2011. godine za Vodne usluge d.o.o., te je napomenuto kako se cijene neće mijenjati sve dok na državnoj razini ne bude donesena uredba, na kojoj se upravo radi, koja će propisivati cijene čistoće.

Ažurirano ( Četvrtak, 23 Srpanj 2015 12:33 )