• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNI URED BJELOVAR OBJAVIO PRIOPĆENJE O STANJU NEZAPOSLENOSTI NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

NEZAPOSLENOST SMANJENA JEDINO U ČAZMI

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2013. godine, do kraja lipnja, na području Bjelovarsko-bilogorske županije novouključeno je 1.011 nezaposlenih osoba, i to 546 muškaraca i 465 žena

E-mail Ispis PDF

BJELOVAR - Krajem lipnja 2013. godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije registrirano je 11.829 nezaposlenih osoba. U usporedbi sa svibnjem 2013. broj nezaposlenih u lipnju smanjio se za 2,2 % ili 268 osoba, a u odnosu na lipanj 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 7,1 % ili 786 osoba. U ukupnom broju nezaposlenih u lipnju 2013. žene čine 46,8 % (5.539 osoba), a muškarci 53,2 % (6.290 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena se smanjio. To su najnoviji podaci koje je objavio Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar. S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 20,5 % nezaposlenih, od 25 do 34 godine 23,3 %, od 35 do 44 godine 20,0 %, od 45 do 54 godine 20,8 % te iznad 55 godina 15,4 %.

VEĆINA NEZAPOSLENIH SREDNJOŠKOLCI

S obzirom na obrazovnu strukturu, veliku većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 58,0 % (36,1 % s trogodišnjom te 21,9 % s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 36,3 %, a osobe više i visoke obrazovne razine 5,7 % od ukupnoga broja nezaposlenih.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena jedino u ispostavi Čazma i to za 7 osoba ili 0,5%, dok je u ostalim ispostavama povećana i to u Ispostavi Bjelovar za 493 osobe ili 9,3 %, u Ispostavi Garešnica za 150 osoba ili 12,0 %, u Ispostavi Daruvar za 106 osoba ili 4,8 %, te u Ispostavi Grubišno Polje za 44 osobe ili 4,5 %.

Ukupno je tijekom lipnja 2013. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 1.057 osoba, što je 21,1 % ili 283 osobe manje nego prethodnog mjeseca te za 7,8 % ili 89 osoba manje nego u lipnju 2012. godine. Od toga je zaposleno 786 osoba i to: 724 osobe na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 44 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva, obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

  • djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane (215 osoba ili 29,7 %),
  • trgovina na veliko i na malo (90 osoba ili 12,4 %),
  • građevinarstvo (67 osoba ili 9,3 %).
  • prerađivačka industrija (138 osoba ili 19,1 %),

NAJVIŠE NOVOPRIJAVLJENIH IZ RADNOG ODNOSA

U evidenciju nezaposlenih, tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe tijekom lipnja 2013. godine prijavljeno je ukupno 789 osoba  što je 19,9 % više nego u prethodnom mjesecu, te 5,3 % više nego u lipnju 2012. godine). Više od polovice novoprijavljenih ili 68,2 % izravno iz radnog odnosa, 177 osoba (26,6 %) iz neaktivnosti, 54 osobe (8,1 %) iz redovitog školovanja te 20 osoba (3,0 %) iz individualne poljoprivrede i drugih oblika rada. Izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (95 osoba ili 17,7 %), prerađivačke industrije (94 osobe ili 17,4 %), javne uprave - javni radovi (84 osobe ili 15,6 %), trgovine na veliko i malo (63 osobe ili 11,7 %).

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Hrvatski zavod za zapošljavanje je 15. siječnja 2013. godine započeo s provedbom mjera poticajnog zapošljavanja iz svoje nadležnosti, a koje su sadržane u Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu (primjena do 01. srpnja 2013. godine). Na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2013. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o produženju primjene Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu do 31. prosinca 2013. godine.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2013. godine, do kraja lipnja, na području Bjelovarsko-bilogorske županije novouključeno je 1.011 nezaposlenih osoba, i to 546 muškaraca (54,0 %) i 465 žena (46,0 %).  Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: javni radovi 612 osoba (60,5 %), stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 256 osoba (25,3 %), potpore za samozapošljavanje 72 osobe (7,1 %), potpore za zapošljavanje i usavršavanje 52 osobe (5,1 %) te obrazovanje nezaposlenih 19 osoba (1,9%).

Ažurirano ( Petak, 12 Srpanj 2013 09:25 )