• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI KRAJEM RUJNA 2013.

NAJVIŠE NEZAPOSLENIH DO 24 GODINE

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine evidentirana nezaposlenost je povećana u svim ispostavama

E-mail Ispis PDF

BJELOVAR Krajem rujna 2013. godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije registrirano je 12.296 nezaposlenih osoba. U usporedbi s kolovozom 2013. broj nezaposlenih povećao se za 2,3 % ili 282 osobe, a u odnosu na rujan 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 6,9 % ili 798 osoba.

Udio nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nezaposlenosti Republike Hrvatske u rujnu 2013. godine je 3,8 %.

Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih u rujnu 2013. žene čine 48,0 % (5.900 osoba), a muškarci 52,0 % (6.396 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena povećao se od 47,4 % na 48,0 %, dok se udio muškaraca smanjio od 52,6 % na 52,0 %.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 59,0 % (36,0 % s trogodišnjom te 23,0 % s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 35,1 %, a osobe više i visoke obrazovne razine 5,9 % od ukupnoga broja nezaposlenih.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 23,2 % nezaposlenih, od 25 do 29 godina 12,4%, od 30 do 34 godine 10,4 %, od 35 do 39 godina 9,9 %, od 40 do 44 godine 9,5 %, od 45 do 49 godina 9,5 %, od 50 do 54 godine 10,1 % te iznad 55 godina 14,9 %.

Krajem rujna 2013. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (49,0 % ili 6.029 osoba), zatim slijedi Daruvar (19,5 % ili 2.392 osobe), Garešnica (11,5 % ili 1.415 osoba), Čazma (10,8 % ili 1.330 osoba) te Grubišno Polje (9,2 % ili 1.130 osoba).

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u svim ispostavama i to u Ispostavi Bjelovar za 403 osobe ili 7,2 %, u Ispostavi Garešnica za 145 osoba ili 11,4 %, u Ispostavi Daruvar za 125 osoba ili 5,5 %, u Ispostavi Grubišno Polje za 74 osobe ili 7,0 % te u Ispostavi Čazma za 51 osobu ili 4,0 %.

U rujnu 2013. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje nezaposlenosti u Ispostavi Čazma za 12 osoba ili 0,9 %, dok je u ostalim ispostavama zabilježeno povećanje i to u Ispostavi Bjelovar za 157 osoba ili 2,7 %, u Ispostavi Daruvar za 96 osoba ili 4,2 %, u Ispostavi Grubišno Polje za 14 osoba ili 1,0 % te u Ispostavi Garešnica za 14 osoba ili 1,0 %.

867 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom rujna 2013. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 867 osoba, što je 4,2  % ili 35 osoba više nego prethodnog mjeseca te za 8,4 % ili 67 osoba više nego u rujnu 2012. godine. Od toga je zaposleno 488 osoba (8,3 % ili 44 osobe manje nego u rujnu 2012. godine) i to: 436 osoba na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 52 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva, obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

prerađivačka industrija (97 osoba ili 22,2 %), građevinarstvo (80 osoba ili 18,3 %), obrazovanje (73 osobe ili 16,7 %), trgovina na veliko i na malo (38 osoba ili 8,7 %), djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane (36 osoba ili 8,3 %).

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije iz Ispostave Bjelovar (42,9 % ili 187 osoba), zatim iz Ispostave Daruvar (22,9 % ili 100 osoba), Garešnica (13,5 % ili 59 osoba), Čazma (11,5 % ili 50 osoba) te Grubišno Polje (9,2 % ili 40 osoba). Istodobno je u rujnu 2013. godine 379 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitoga javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

1.149 osoba ušlo u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada, iz redovnoga školovanja, iz nekog drugog oblika rada te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom rujna 2013. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je ukupno 1.149 osoba (59,4 % više nego u prethodnom mjesecu te 15,9 % više nego u rujnu 2012. godine), a od toga 756 osoba (65,8 %) izravno iz radnog odnosa,  233 osobe (20,3 %) iz neaktivnosti, 149 osoba (13,0 %) iz redovitog školovanja te 11 osoba (1,0 %) iz individualne poljoprivrede i drugih oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti: djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane (191 osoba ili 25,3 %), prerađivačka industrija (182 osobe ili 24,1 %), trgovina na veliko i malo (105 osoba ili 13,9 %), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (63 osobe ili 8,3 %).

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2013. godine, do kraja rujna, na području Bjelovarsko-bilogorske županije novouključene su 1.264 nezaposlene osobe, i to 684 muškaraca (54,1 %) i 580 žena (45,9 %).

Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: javni radovi 732 osobe (57,9 %), stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 336 osoba (26,6 %), potpore za samozapošljavanje 97 osoba (7,7 %), potpore za zapošljavanje i usavršavanje 80 osoba (6,3 %) te obrazovanje nezaposlenih 19 osoba (1,5 %).

Ažurirano ( Utorak, 15 Listopad 2013 14:39 )