• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


I SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE SMANJENO

Registrirana nezaposlenost krajem listopada 2013. godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije porasla za 5 posto u odnosu na isto vrijeme prošle godine

E-mail Ispis PDF

BJELOVAR U priopćenju za javnost kojima redovito svakoga mjeseca Područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  u Bjelovaru obaviještava medije i javnost, nažalost ne vide se neke promjene na bolje. Štoviše, promjene su na gore. Krajem listopada 2013. godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije registrirane su 12.672 nezaposlene osobe. U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih povećao se za 3,1 % ili 376 osoba, a u odnosu na isti mjesec prošle godine broj nezaposlenih veći je za čak 5,0 % ili 608 osoba.

Nezaposlenost povećana u svim gradovima

Krajem listopada 2013. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,8 % ili 6.184 osobe), zatim slijedi Ispostava Daruvar (19,6 % ili 2.488 osoba), Ispostava Garešnica (11,6 % ili 1.474 osobe), Čazma (10,6 % ili 1.347 osoba) te Grubišno Polje (9,3 % ili 1.179 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u svim ispostavama i to u Ispostavi Bjelovar za 322 osobe ili 5,5 %, u Ispostavi Garešnica za 178 osoba ili 13,7 %, u Ispostavi Daruvar za 54 osobe ili 2,2 %, u Ispostavi Grubišno Polje za 43 osobe ili 3,8 % te u Ispostavi Čazma za 11 osoba ili 0,8 %.

U listopadu 2013. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje nezaposlenosti u svim ispostavama i to u Ispostavi Bjelovar za 155 osoba ili 2,6 %, u Ispostavi Daruvar za 96 osoba za 96 osoba ili 4,0 %, u Ispostavi Garešnica za 59 osoba ili 4,2 %, u Ispostavi Grubišno Polje za 49 osoba ili 4,3 % te u Ispostavi Čazma za 17 osoba ili 1,3 %.

Nažalost i sezonsko zapošljavanje u 2013. godini (od siječnja do listopada) bilo je manje nego prošle godine. Na sezonskim poslovima zaposlene su 1.823 osobe gotovo trećina od ukupno zaposlenih na temelju radnog odnos. Međutim  to je za 415 osoba ili 18,5 % manje u odnosu na broj zaposlenih na sezonskim poslovima u istom razdoblju 2012. godine.

Novoprijavljenih manje nego lani

Tijekom listopada 2013. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je ukupno 1.298 osoba (4,7 % manje nego u listopadu 2012. godine), i to: 880 osoba (67,8 %) izravno iz radnog odnosa, 276 osoba (21,3 %) iz neaktivnosti, 132 osobe (10,2 %) iz redovitog školovanja te 10 osoba (0,8 %) iz drugih oblika rada. Izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane (235 osoba ili 26,7 %), prerađivačke industrije 167 osoba ili 19,0 %, trgovine 127 osoba ili 14,4 % i javnih radova 93 osobe ili 10,6 %.

Trećina brisana iz evidencije nezaposlenih zbog nepridržavanja zakona

Ukupno su tijekom listopada 2013. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 922 osobe. Od toga je zaposleno 608 osoba (17,6 % više nego u listopadu 2012. godine) i to: 518 osoba (85,2 %) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 90 osoba (14,8 %) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije iz Ispostave Bjelovar (266 osoba ili 51,4 %), zatim iz Ispostave Daruvar (124 osobe ili 23,9 %), Garešnica (34 osobe ili 6,6%), Čazma (57 osoba ili 11,0 %) te Grubišno Polje (37 osoba ili 7,1 %).

Istodobno je u listopadu 2013. godine 314 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitoga javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja,

Povećan broj nezaposlenih žena

U ukupnom broju nezaposlenih u listopadu 2013. žene čine 48,4 % (6.130 osoba), a muškarci 51,6 % (6.542 osobe). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena povećao se od 47,9 % na 48,4 %, dok se udio muškaraca smanjio od 52,1 % na 51,6 %.

Većina nezaposlenih ima srednju školu

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 59,5 % (36,4 % s trogodišnjom te 23,1 % s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 34,6 %, a osobe više i visoke obrazovne razine 5,9 % od ukupnoga broja nezaposlenih.

Polovica nezaposlenih su mlađi od 24 i stariji od 50 godina

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 23,6 % nezaposlenih, od 25 do 29 godina 12,5%, od 30 do 34 godine 10,4 %, od 35 do 39 godina 10,0 %, od 40 do 44 godine 9,3 %, od 45 do 49 godina 9,6 %, od 50 do 54 godine 9,9 % te iznad 55 godina 14,7 %.

Povećan broj korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U listopadu 2013. godine novčanu naknadu je koristilo 2.099 nezaposlenih osoba ili 16,6 % od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se za 129 osoba ili 6,5 % u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na listopad 2012. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 36 osoba ili 1,7 %.

Ažurirano ( Četvrtak, 14 Studeni 2013 12:57 )