• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


JAVNI POZIV ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 2014. NA PODRUČJU GRADA ČAZME

ODOBRENA SREDSTVA ISPLAĆIVAT ĆE SE TOKOM 2015. GODINE

Rok za podnošenje prijave je najkasnije do 15. listopada 2014. godine. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

E-mail Ispis PDF

ČAZMA Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2015. godinu. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme.

JAVNI POZIV ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 2014

ZAHTJEV – ZA FIZIČKE OSOBE 2014

ZAHTJEV ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI – ZA UDRUGE 2014

ZAHTJEV ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI – ZA USTANOVE 2014

Ažurirano ( Utorak, 07 Listopad 2014 09:53 )