• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


ZASTUPNIK ZLATKO TUŠAK POSTAVIO JE PITANJE SINIŠI HAJDAŠ DONČIĆU, MINISTRU POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE:

Kada će biti završena dionica Vrbovec II do Farkaševca i kada će početi radovi na dionici od Farkaševaca do Bjelovara?

U 2015. godini plan je započeti s pripremnim aktivnostima koje obuhvaćaju projektiranje, otkup zemljišta i izmještanje instalacija za što je u 2015. godini predviđeno 5,7 milijuna kuna – stoji u nejasnom odgovoru ministra

E-mail Ispis PDF

Zastupničko pitanje g. Siniši Hajdaš Dončiću, ministru pomorstva, prometa i infrastrukture

Molim da mi odgovorite što je moguće preciznije na sljedeće:

  • Koji su sve radovi učinjeni na izgradnji dionice DC 12 Podravskog ipsilona od čvorišta Vrbovec II do Farkaševca u duljini od 11 kilometara u 2014. godini?
  • Koliko je potrošeno od ukupno planiranih 57 milijuna kuna u 2014. godini za te radove?
  • Kada će stvarno biti završena dionica Vrbovec II do Farkaševca na pravcu DC12 Podravskog ipsilona?
  • Kada će početi radovi na dionici od Farkaševaca do Bjelovara i koliko će trajati?

Postoji velik interes i nezadovoljstvo građana Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije dinamikom radova na navedenoj dionici koji mi se s upitima za navedenu tematiku redovito javljaju.

Planom građenja i održavanja autocesta za 2014. godinu bilo je predviđeno da će se na Cestovnom pravcu DC12, dionici od čvora Vrbovac II do Farkaševca odvijati glavni radovi i za to su planirana sredstva iznosila 57.040.000 kuna. Građanima Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije u 2013. godini na predizbornim skupovima javno ste davali obećanja da će ta dionica biti završena iduće godine do kraja ljeta, a što je značilo u ovoj, 2014. godini. To obećanje nije ostvareno, a po dinamici radova na toj dionici može se sa sigurnošću pretpostaviti da i u 2015. godini ona neće biti završena. U prilog tome ide i podatak iz Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013 . do 2016. godine prema kojima su planirana ulaganja u 2016. godini za tu dionicu u iznosu od 45.793.000 kuna.

Zastupnik Zlatko Tušak

Odgovor na pitanje:

Tijekom 2014. godine na dionici od čvorišta Vrbovec II do Farkaševca izvodili su se zemljani radovi, unutarnja odvodnja, uređenje posteljice na dijelu trase od km 0+140 prema km 1+300, a na istoj stacionaži započeta je izrada kolničke konstrukcije, tj. ugradnja nosivog sloja od kamenog materijala. Na predmetnoj dionici izvedeno je 46,11% radova, a tijekom 2014. godine realizirano je cca 8.000.000,00 kn bez PDV-a. Radovi na svim objektima koji se nalaze na ovoj dionici u visokoj su fazi gotovosti i završetak svih radova planiran je do sredine 2015. godine.

Završetak radova u zacrtanim rokovima isključivo ovisi o ishodu pokrenutih predstečajnih nagodbi izvođača radova koji izvode ključne radove na ovoj dionici (trasa i objekti na oba pravca). Planirani rok završetka svih radova I faze je kraj 2015. godine.

Vezano na pitanje početka radova na dionici od Farkaševca do Bjelovara ističemo kako se izmjenama i dopunama Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine predviđa nastavak izgradnje državne ceste DC12 na spomenutoj dionici u duljini od 16,4 km. U 2015. godini plan je započeti sa pripremnim aktivnostima koje obuhvaćaju projektiranje, otkup zemljišta i izmještanje instalacija za što je u 2015. godini predviđeno 5,7 milijuna kuna.

Ažurirano ( Ponedjeljak, 02 Veljača 2015 12:54 )