• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


ORaH PREDSTAVIO IZBORNI STOŽER, KANDIDACIJSKI POSTUPAK I KONCEPT KAMPANJE

Predsjednik Izbornog stožera Daruvarčanin Alen Baščevan

Uži Izborni stožer ORaH-a sastavljen je od pet koordinatorica i šest koordinatora po izbornim jedinicama na čelu Stožera su predsjednik te potpredsjednica Anita Šlogar i potpredsjednik Dražen Vlahovski

E-mail Ispis PDF

Mirela Holy, predsjednica ORaH-a i Alen Baščevan, predsjednik Izbornog stožera danas su u Zagrebu predstavili Izborni stožer, postupak odabira kandidata i kandidatkinja za liste ORaH-a te koncept kampanje. Uži Izborni stožer ORaH-a sastavljen je od pet koordinatorica i šest koordinatora po izbornim jedinicama (u I Gordan Cmrečki, u II Marina Balen, u III Alen Zadravec, u IV Kazimir Cvrtila, u V Tatjana Fabrični Galić, u VI Slaven Vujić, u VII Martina Kmet, u VIII Danijela Burušić, u IX Željko Ivanišević, u X Marko Pribisalić, u XII Nataša Beširević), a na čelu Stožera su predsjednik Alen Baščevan, potpredsjednica Anita Šlogar i potpredsjednik Dražen Vlahovski. Sukladno Statutu ORaH-a i pod-statutarnim aktima kandidacijski postupak u ORaH-u se provodi po principu samokandidiranja te valorizaciji pristiglih kandidatura od strane gradskih/općinskih i regionalnih organizacija na temelju šest kriterija: 1) dosadašnjeg stranačkog rada; 2) osobnih karakteristika (upornost, savjesnost, odgovornost, asertivnost/konfliktnost, dosljednost); 3) poznavanja rada institucija i sustava (Ustav, trodioba vlasti, uloga zakonodavne vlasti); 4) poznavanje stranačkih politika (područje interesa i ekspertize); 5) ugled i prepoznatljivost u javnosti te 6) poznavanje stranih jezika. Na temelju bodovanih prijava (od 1 do 10 s maksimalnih 60 bodova) Izborni stožer i lokalne i regionalne organizacije predlažu liste koje sukladno Statutu ORaH-a moraju imati zadovoljeno načelo paritetne demokracije, odnosno biti krojene po metodi ciferšlusa s naizmjeničnim redoslijedom kandidata i kandidatkinja. Prijedlozi lista upućuju se predsjednici ORaH-a koja finalizirane liste šalje na usvajanje Glavnom forumu ORaH-a. ORaH-ova kampanja će u financijskom smislu biti skromna, fokusirana na konkretne prijedloge za promjenu smjera, optimistična, neformalna, nepretenciozna kampanja koja će se najvećim dijelom oslanjati na dijaloške objave na društvenim mrežama i gerilsku komunikaciju, ORaH-ovu »Izbornu kuharicu« za gospodarski i moralni oporavak Hrvatske, ulične akcije i izložbe i programske stripove

Ažurirano ( Ponedjeljak, 17 Kolovoz 2015 09:26 )