• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


ŠKOLA TJEDNA – OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

NAŠA MISIJA JE OSTVARITI ŽELJE MLADIH LJUDI U POSTIZANJU NJIHOVIH PLANOVA!

Naša škola pridonosi razvoju društva odgojem i obrazovanjem učenika za obrtnička zanimanja – potičući prijateljstvo, timski rad, kreativnost, iskrenost i ekološku osviještenost

E-mail Ispis PDF

BJELOVAR Titula škole tjedna pripala je Obrtničkoj školi Bjelovar. Obrtnička škola Bjelovar obrazuje i odgaja obrtnika za 21. stoljeće. Na prvom mjestu čovjeka sa svim ljudskim kvalitetama, stručnjaka koji je svjestan važnosti cjeloživotnog učenja, ekološki osviještenog i odgovornog građanina moderne Hrvatske.

Koja je važnost Obrtničke škole?

Ova škola vuče korijene iz davne 1769. godine kada su otvoreni odjeli latinske i geometričke škole koje su pohađali zidari, tesari i drugi budući obrtnici. Kao samostalna škola, registrirana je 1993. godine. Osnovna djelatnost Obrtničke škole je osposobljavanje mladih ljudi za određena zanimanja. Njezin cilj je osposobljavnje naučnika za kvalitetno samostalno obavljanje složenih zadaća obrtništva i unapređivanje hrvatskog gospodarstva. Zbog izuzetne važnosti ovoga obrazovnog procesa, obrtničke škole zaslužuju mnogo veću pozornost u planiranju ukupnog života zemlje.

Na koji način se odvija suradnja sa širom društvenom zajednicom?

Suradnja se odvija u nekoliko pravaca: prema Obrtničkoj komori, obrtnicima i gospodarstvenicima, prema službama zdravstvene zaštite, prema socijalnim službama, prema službama MUP-a. Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.

Što sve u sklopu obrazovanja nudi Obrtnička škola?

U sklopu školovanja, učenici se uključuju i u izvannastavne aktivnosti kao što su Klub mladih tehničara, Školsko sportsko društvo, recitatorska grupa i ekološka grupa. Posebna pozornost se posvećuje radu s roditeljima kao i suradnji sa širom društvenom zajednicom. Cjelokupna suradnja se odvija u svrhu poboljšanja kvalitete osposobljenosti mladih ljudi za uspješan i samostalan život na osobnu korist i korist zajednice.

Što je »CARDS 2003«?

Delegacija Europske komisije u Zagrebu tražila je prijedloge projekata za unapređenje strukovnog školstva u Republici Hrvatskoj u smislu razvoja regionalnih mreža škola koje će udovoljavati potrebama tržišta rada. Na osnovu suradnje s gospodarskim subjektima, ustanovama za razvoj i zapošljavanje, Obrtnička škola u Bjelovaru izradila je prijedlog projekta koji se temeljio na stvarnim pokazateljima o potrebama tržišta rada i unapređenju kvalitete strukovnog obrazovanja. Europska komisija je prepoznala važnost osuvremenjivanja radionica adekvatnom opremom u obrtničkim školama u svrhu osiguranja visokokvalitetnog učenja temeljenog na kompetencijama. Stoga nam je osobito zadovoljstvo što možemo istaknuti da će projekt Obrtničke škole u Bjelovaru biti financiran bespovratnim sredstvima iz programa »CARDS 2003« Europske zajednice. S odobrenim sredstvima u iznosu od 165.820 € rekonstruirat će se postojeći prostor radionice, nabaviti edukacijska oprema i usavršiti ciljane skupine ljudi na području novih tehnologija. U daljnjoj budućnosti nastavit će se s osposobljavanjem učenika za rad na novim tehnologijama kako bi im se omogućilo lakše zapošljavanje u proizvodnim zanimanjima, a samim time i povećao interes za upis učenika u zanimanja koja će se tražiti na tržištu rada.

Što je i kada će se održati »Vršnjačka kreativna prezentacija zaključaka masovne diskusije«?

Vršnjačku kreativnu prezentaciju zaključaka masovne diskusije na temu Europske unije u području obrazovanja, zapošljavanja, mobilnosti, kulture i slobodnog vremena, organiziranog sudjelovanja mladih, sigurnosti hrane i zaštite potrošača te političkog sudjelovanja mladih održat će srednjoškolci koji su sudjelovali u diskusiji. Prezentacija će biti održana u Obrtničkoj školi Bjelovar 26. ožujka u 10.40 sati u učionici 12, trajat će jedan školski sat. Spomenuta diskusija i prezentacija dio su projekta 28. zvjezdica (28th Star), financiranog od strane Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz program IPA INFO 2011, kojeg provode PRONI Centar za socijalno podučavanje, nositelj spomenutog projekta, u partnerstvu s INFOZONOM iz Splita i Udrugom ZAMISLI iz Zagreba.

Ažurirano ( Četvrtak, 20 Ožujak 2014 18:25 )