• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


MATURANTI OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR NA TERENSKOJ NASTAVI

Kreativna matematika u parku

Cilj nastave na otvorenom bio je učenicima geometriju predstaviti u nekom drugačijem svjetlu da matematiku ne doživljavaju kao nešto čega se treba bojati ili mrziti

E-mail Ispis PDF

BJELOVAR Uobičajene sate matematike maturanata 3.f razreda Obrtničke škole u Bjelovaru profesorice Sanja Balenović i Katarina Belančić-Jurić, preselile su na otvoreno, u gradski park. Tema terenske nastave bila je: geometrijski likovi u gradskom parku. Park je bio izvrstan odabir lokacije za održavanje sata matematike s naglaskom na geometriju, jer obiluje različitim geometrijskim likovima koji se mogu iščitavati na njegovoj površini. Profesorice Balenović i Belančić-Jurić u ožujku ove godine vratile su se sa stručnog usavršavanja u Portugalu, te su svoja nova znanja i iskustva odlučile primijeniti i na učenike Obrtničke škole u Bjelovaru. Cilj nastave na otvorenom bio je učenicima geometriju predstaviti u nekom drugačijem svjetlu, na način da matematiku ne doživljavaju kao nešto čega se treba bojati ili mrziti, već da ona može biti vrlo zanimljiva i kreativna.

Učenici su podijeljeni u grupe raspoređeni po gradskom parku u kojem su uočavali i zapisivali zapažene geometrijske oblike na stazama parka. Prema izmjerenoj duljini koraka obišli su određene geometrijske likove u parku i svoje zabilješke u koracima pomnožili s dužinom svojih koraka, a potom izračunali opseg i površinu svakog od geometrijskih likova. Nakon obavljenog mjerenja i izračunavanja, učenici 3.f uputili su se u školu. Usput su mjerili vrijeme potrebno da prijeđu udaljenost od točke A do točke B. Vrativši se u učionicu, izračunali su koliko im je vremena trebalo da dođu od gradskog parka do škole, te kojom su se prosječnom brzinom kretali. Potom su s profesoricama izradili tematski pano u školi kako bi i ostali učenici bili upoznati s kreativnim mogućnostima terenske nastave matematičkog izričaja.

Ovaj primjer terenske nastave tek je prvi u nizu novih ideja u osmišljavanju nastave na učenicima zanimljiviji i kreativniji način. Maturanti 3.f  bili su prvi razred u Obrtničkoj školi Bjelovar koji je sudjelovao u ovakvom projektu, a sigurno je da neće biti usamljen primjer kreativne nastave u Bjelovaru.

Ažurirano ( Petak, 06 Svibanj 2016 14:38 )