• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST TE MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM VELJAČE 2013. NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

KRAJEM VELJAČE REGISTRIRANO 13.564 NEZAPOSLENIH

U usporedbi sa siječnjem 2013. broj nezaposlenih povećao se za 1,4 % ili 183 osobe, a u odnosu na veljaču 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 4,0 % ili 522 osobe.

E-mail Ispis PDF

 

BJELOVAR Krajem veljače 2013. godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije registrirane su 13.564 nezaposlene osobe. U usporedbi sa siječnjem 2013. broj nezaposlenih povećao se za 1,4 % ili 183 osobe, a u odnosu na veljaču 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 4,0 % ili 522 osobe. Udio nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nezaposlenosti Republike Hrvatske u veljači 2013. godine je 3,6 %.

 

Nezaposleni prema spolu
U ukupnom broju nezaposlenih u veljači 2013. žene čine 46,0 % (6.240 osoba), a muškarci 54,0 % (7.324 osobe). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena smanjio se od 47,4 % na 46,0%, dok je udio muškaraca povećan od 52,6 % na 54,0 %.

Nezaposleni prema razini obrazovanja
S obzirom na obrazovnu strukturu, veliku većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 60,3 % (38,0 % s trogodišnjom te 22,3 % s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 34,1 %, a osobe više i visoke obrazovne razine 5,6 % od ukupnoga broja nezaposlenih.

Nezaposleni prema dobi
S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 23,4 % nezaposlenih, od 25 do 34 godine 24,0 %, od 35 do 44 godine 19,1 %, od 45 do 54 godine 19,8 % te iznad 55 godina 13,7 %.

Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama
Krajem veljače 2013. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,6 % ili 6.587 osoba), zatim slijedi Daruvar (19,5 % ili 2.649 osoba), Čazma (10,7 % ili 1.450 osoba), Garešnica (11,9 % ili 1.616 osoba) te Grubišno Polje (9,3 % ili 1.262 osobe).

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana je nezaposlenost povećana u svim ispostavama i to u Ispostavi Bjelovar za 385 osoba ili 6,2 %, u Ispostavi Garešnica za 90 osoba ili 5,9 %, u Ispostavi Grubišno Polje za 35 osoba ili 2,9 %, u Ispostavi Daruvar za 11 osoba ili 0,4 % te u Ispostavi Čazma za 1 osobu ili 0,1 %.

U veljači 2013. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje nezaposlenosti u Ispostavi Bjelovar za 105 osoba ili 1,6 %, u Ispostavi Garešnica za 54 osobe ili 3,5 % te u Ispostavi Daruvar za 41 osobu ili 1,6 %, dok je do smanjenja došlo u Ispostavi Grubišno Polje za 10 osoba ili 0,8 % te u Ispostavi Čazma za 7 osoba ili 0,5 %.

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U veljači 2013. godine novčanu naknadu je koristilo 2.519 nezaposlenih osoba ili 18,6 % od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 165 osoba ili 6,1 % u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na veljača 2012. godine broj korisnika novčane naknade se povećao za 56 osoba ili 2,3%.

MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM VELJAČE 2013.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih
Ukupno je tijekom veljače 2013. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 657 osoba, što je 19,4 % ili 158 osoba manje nego prethodnog mjeseca, ali 32,5 % ili 161 osobu više nego u veljači 2012. godine. Od toga su zaposlene 453 osoba i to: 386 osoba na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 67 osoba na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva, obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

  • prerađivačka industrija (106 osoba ili 27,5 %),

  • trgovina na veliko i na malo (42 osobe ili 10,9 %),

  • građevinarstvo (40 osoba ili 10,4 %),

  • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (34 osobe ili 9,1 %).

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije iz Ispostave Bjelovar (47,9 % ili 185 osoba), zatim iz Ispostave Daruvar (19,2 % ili 74 osobe), Čazma (16,3 % ili 63 osobe), Grubišno Polje (10,6 % ili 41 osoba) te Garešnica (6,0 % ili 23 osobe).

Istodobno su u veljači 2013. godine 204 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitoga javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada, iz redovnoga školovanja, iz nekog drugog oblika rada te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom veljače 2013. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 840 osoba (34,6 % manje nego u prethodnom mjesecu te 3,2 % manje nego u veljači 2012. godine), a od toga 480 osoba (57,1 %) izravno iz radnog odnosa, 322 osobe (38,3 %) iz neaktivnosti, 30 osoba (3,6 %) iz redovitog školovanja, te 8 osoba (1,0 %) iz individualne poljoprivrede i drugih oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti:

  • prerađivačka industrija (114 osoba ili 23,8 %),

  • građevinarstvo (79 osobe ili 16,5 %),

  • djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane (68 osoba ili 14,2%).

  • trgovina na veliko i malo (63 osobe ili 13,1 %).

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Hrvatski zavod za zapošljavanje je 15. siječnja 2013. godine započeo s provedbom mjera poticajnog zapošljavanja iz svoje nadležnosti, a koje su sadržane u Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu (primjena do 01. srpnja 2013. godine).

U Područnom uredu Bjelovar tijekom 2013. godine do kraja veljače zaprimljeno je 149 zahtjeva za 208 osoba, od čega 7 zahtjeva za potpore za zapošljavanja 7 osoba, 21 zahtjev za potpore za samozapošljavanja 21 osoba, 25 zahtjeva za zapošljavanja 84 osobe u javnim radovima i 96 zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 96 osoba.

Tijekom 2013. godine u programe aktivne politike zapošljavanja novouključene su 82 osobe, koje su obuhvaćene sljedećim mjerama: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 38 osoba, javni radovi 34 osobe, potpore za samozapošljavanje 5 osoba i potpore za zapošljavanje 5 osoba.

Ažurirano ( Ponedjeljak, 11 Ožujak 2013 23:29 )