• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U OŽUJKU JE SMANJENA

VEĆINA NEZAPOSLENIH SA SREDNJOM ŠKOLOM I MLADI

Krajem ožujka 2013. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,4 % ili 6.389 osoba), zatim slijedi Daruvar (19,8 % ili 2.611 osoba), Garešnica (11,9 % ili 1.572 osobe), Čazma (10,8 % ili 1.424 osobe) te Grubišno Polje (9,1 % ili 1.194 osobe).

E-mail Ispis PDF

BJELOVAR Krajem ožujka 2013. godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije registrirano je 13.190 nezaposlenih osoba.

 

U usporedbi s veljačom 2013. broj nezaposlenih smanjio se za 2,8 % ili 374 osobe, a u odnosu na ožujak 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 4,0 % ili 506 osoba. U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana je nezaposlenost povećana u Ispostavi Garešnica za 180 osoba ili 12,9 %, u Ispostavi Bjelovar za 296 osoba ili 4,9 %, u Ispostavi Čazma za 52 osobe ili 3,8 % te u Ispostavi Daruvar za 7 osoba ili 0,3 %, dok je smanjena u Ispostavi Grubišno Polje za 29 osoba ili 2,4 %.

 

U ožujku 2013. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje u svim ispostavama i to u Ispostavi Bjelovar za 198 osoba ili 3,0 %, u Ispostavi Grubišno Polje za 68 osoba ili 5,4 %, u Ispostavi Garešnica za 44 osobe ili 2,7 %, u Ispostavi Daruvar za 38 osoba ili 1,4 % te u Ispostavi Čazma za 26 osoba ili 1,8 %.

Krajem ožujka 2013. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,4 % ili 6.389 osoba), zatim slijedi Daruvar (19,8 % ili 2.611 osoba), Garešnica (11,9 % ili 1.572 osobe), Čazma (10,8 % ili 1.424 osobe) te Grubišno Polje (9,1 % ili 1.194 osobe).

U ukupnom broju nezaposlenih u ožujku 2013. žene čine 46,0 % (6.065 osoba), a muškarci 54,0 % (7.125 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena smanjio se od 47,8 % na 46,0%, dok je udio muškaraca povećan od 52,2 % na 54,0 %.

S obzirom na obrazovnu strukturu, veliku većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 59,9 % (37,9 % s trogodišnjom te 22,0 % s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 34,6 %, a osobe više i visoke obrazovne razine 5,5 % od ukupnoga broja nezaposlenih. Obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 22,7 % nezaposlenih, od 25 do 34 godine 24,0 %, od 35 do 44 godine 19,3 %, od 45 do 54 godine 20,0 % te iznad 55 godina 13,9 %.

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U ožujku 2013. godine novčanu naknadu je koristilo 2.347 nezaposlenih osoba ili 17,8 % od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 172 osobe ili 6,8 % u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na ožujak 2012. godine broj korisnika novčane naknade se povećao za 15 osoba ili 0,6%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom ožujka 2013. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 1.039 osoba, što je 58,1 % ili 382 osobe više nego prethodnog mjeseca, te za 5,7 % ili 56 osoba više nego u ožujku 2012. godine. Od toga je zaposleno 839 osoba i to: 731 osoba na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 108 osoba na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva, obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u javnoj upravi i obrani; obvezno socijalno osiguranje (113 osoba ili 15,5 %), prerađivačkoj industriji (112 osoba ili 15,3 %), djelatnosti pružanja smještaja te pripremi i usluživanju hrane (85 osoba ili 11,6 %), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (81 osoba ili 11,1 %). građevinarstvu (77 osoba ili 10,5 %) i trgovini (74 osobe ili 10,1 %).

Istodobno je u ožujku 2013. godine 200 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitoga javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada, iz redovnoga školovanja, iz nekog drugog oblika rada te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom ožujka 2013. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 665 osoba (20,8 % manje nego u prethodnom mjesecu te 6,4 % manje nego u ožujku 2012. godine), a od toga 374 osobe (56,2 %) izravno iz radnog odnosa, 246 osoba (37,0 %) iz neaktivnosti, 34 osobe (5,1 %) iz redovitog školovanja, te 11 osoba (1,7 %) iz individualne poljoprivrede i drugih oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz prerađivačke industrija (97 osoba ili 25,9 %), trgovine (79 osoba ili 21,1 %), građevinarstva (40 osoba ili 10,7 %) i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (40 osoba ili 10,7 %).

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Hrvatski zavod za zapošljavanje je 15. siječnja 2013. godine započeo s provedbom mjera poticajnog zapošljavanja iz svoje nadležnosti, a koje su sadržane u Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu (primjena do 01. srpnja 2013. godine).

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2013. godine novouključene su 343 nezaposlene osobe, i to 156 muškarca (45,5 %) i 187 žena (54,5 %). Od toga je Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja obuhvaćeno 339 osoba te Nacionalnim programom za Rome 4 osobe.

Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 158 osoba (46,1 %), javni radovi 139 osoba (40,5 %), potpore za samozapošljavanje 34 osobe (9,9 %), potpore za zapošljavanje i usavršavanje 12 osoba (3,5 %).

Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama
Krajem ožujka 2013. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,4 % ili 6.389 osoba), zatim slijedi Daruvar (19,8 % ili 2.611 osoba), Garešnica (11,9 % ili 1.572 osobe), Čazma (10,8 % ili 1.424 osobe) te Grubišno Polje (9,1 % ili 1.194 osobe).

Ažurirano ( Utorak, 16 Travanj 2013 10:45 )