• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size


POČETAK RADOVA NA BIOPLINSKOJ ELEKTRANI

PROIZVODNJA ZELENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

»Ulaganje u obnovljive izvore energije predstavlja strateški projekt koji je u skladu s usmjerenjima Europske unije, a sama investicija je velik korak u budućnost«, rekao je direktor tvrtke BIOEL d.o.o. Vladimir Ivoš.

E-mail Ispis PDF

ĐULOVAC U poslovnoj zoni Velika Maslenjača u Đulovcu, započeli su radovi na izgradnji bioplinske elektrane BIOEL 1. »Vrijednost investicije iznosi gotovo 52.000.000 kuna, i to je najznačajnija investicija na ovom prostoru od Domovinskog rata«, rekao je Drago Hodak, načelnik općine Đulovac, te nadodao kako općina već dvije i pol godine radi na pokretanju tog projekta.

Republika Hrvatska s obzirom na europski energetsko-klimatski paket do 2020. mora smanjiti emisiju stakleničkih plinova. Bioplinske elektrane su vrlo bitan čimbenik u osiguravanju obnovljivih izvora energije, jer osiguravaju baznu proizvodnju zelene električne energije, što je u skladu s planovima države, i svjetskim trenovima očuvanja okoliša. Uz zelenu električnu energiju, bioplinske elektrane proizvode mnogo iskoristive toplinske energije, ali su i pravi integrator proizvodnje biomase pri čemu omogućuju dugoročan i stabilan otkup od poljoprivrednika.

Projekt je privatna investicija, a investitor je tvrtka BIOEL d.o.o. Tvrtka je prepoznala novu i poboljšanu tehnologiju, i odlučila u nju uložiti. Investicija je opravdana iz više razloga. Radi se o dobivanju zelene električne energije, postrojenje je tehnološki napredno i neće uništavati okoliš, a opskrba za postrojenje je osigurana s okolnih poljoprivrednih površina.

»Ulaganje u obnovljive izvore energije predstavlja strateški projekt koji je u skladu s usmjerenjima Europske unije, a sama investicija je velik korak u budućnost«, rekao je direktor tvrtke BIOEL d.o.o. Vladimir Ivoš.

BIOPLINSKA ELEKTRANA – ORGANICA BIOEL 1

VRIJEDNOST INVESTICIJE : 6.875.000,00 Eura (cca 51.900.000,00 kn) sa PDV-om

ARGUMENTI ZA POSTAVLJANJE BIOPLINSKE ELEKTRANE

 • Republika Hrvatska morat će s obzirom na europski energetsko-klimatski paket do 2020. smanjiti emisije stakleničkih plinova i povećati udio obnovljivih izvora energije.

 • Republika Hrvatska se Zakonom o energiji obvezala otkupiti svu zelenu energiju, odnosno isplatiti subvencionirani dio ako proizvođač želi tržišni dio prodavati direktno (Zakon o energiji (NN 68/01, NN (177/04).

 • Povlašteni proizvođač električne energije potpisuje s Operaterom tržišta (HROTE d.o.o.) 12-godišnji ugovor o zajamčenom otkupu proizvedene električne energije po zajamčenoj otkupnoj cijeni

 • Poslovanje bioplinske elektrane je konstantno i HROTE redovito plaća svoje obveze na dan dospijeća valute (do 45 dana nakon ispostavljanja računa). Za obaveze koje je preuzeo HROTE garantira RH koja je njegov osnivač.

 • Otkup električne energije zakonski je određen u Zakonu o energiji (NN 68/01) i u Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

 • Bioplinske elektrane su kod osiguranja OIE (obnovljivih izvora energije) vrlo bitan čimbenik jer jedine omogućuju baznu proizvodnju zelene električne energije. Na povećavanje ekološke proizvodnje energije Hrvatsku obvezuje Direktiva EU o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije na unutarnjem tržištu električne energije (3001/77/EC). Energija dobivena od bioplina koja spada u obnovljive izvore donosi mnogobrojne prednosti na području gnojenja, upravljanja otpadom i dobivanja toplinske i električne energije.

 • A bioplinske elektrane posebno su zanimljive i zato što proizvode mnogo toplinske energije koja se može koristiti u hortikulturi koja ni u Sloveniji ni u Hrvatskoj nažalost nije optimalno iskorištena. Isto su tako važne sušare koje mogu sušiti uz niže troškove jer imamo gotovo besplatan izvor energije, kao i grijanje kod proizvodnje kod koje grijanje predstavlja velik trošak.

 • Bioplinske elektrane mogu biti pravi integrator proizvodnje biomase, a poljoprivredi omogućuju dugoročno stabilan i zajamčen otkup, zato se Skupina Keter s predsjednikom KGZS Cirilom Smrkoljem dogovara o zajedničkim aktivnostima države Slovenije i Keter Organice. Sve razvijene države EU već godinama potiču gradnju bioplinskih elektrana. Bioplinske elektrane su tako u najrazvijenijoj državi na području ulaganja u obnovljive izvore energije, Njemačkoj, glavni motor oživljavanja poljoprivrede, jer poljoprivrednicima omogućuju prihod od prodaje gnojovke životinja koje imaju i prihod od prodaje proizvoda na obrađivanim površinama. Upravo zato Njemačka ima u planu, osim već postojećih 4.200 bioplinskih elektrana, do 2020. izgraditi dodatnih 12.000 bioplinskih elektrana. Švedska ima visokorazvijenu svijest o dobivanju zelene energije iz bioplina i tamo prerađuju sve što je organsko u bioplin. U Švedskoj se bioplin prodaje i kao plin u plinsku mrežu ili kao skladišten plin za pogon vlakova, autobusa i automobila.

 • Bioplinske elektrane su bitne, jer smanjuju emisije CO2 u zrak čiji je glavni uzročnik uzgoj životinja. Svježi gnoj životinja odmah se sprema u fermentaciju bioplinskih elektrana i tako CO2 ne odlazi u zrak.

 • Kosupstrati nakon završetka procesa fermentacije nemaju više specifičan miris kao prije ulaska (gnojovka). Tako bioplinska elektrana može rješavati problem većih farma, a istodobno osigurava nova radna mjesta.

 • Bioplinske elektrane su važne i zato jer su sve ulazne sirovine na osnovi organske mase. Tako s njima možemo riješiti, s pravim pristupom zakonodavstvu kao što je praksa u inozemstvu, nekontrolirano gomilanje organskog otpada, kao što je kuhinjski otpad, klaonički otpad te otpad iz proizvodnje sokova, vina, mljekarski ostaci i gnoj te gnojovka što se u cijelosti prerađuje i time pridonosi očuvanju prirodnog okoliša. Upravo zato su bioplinske elektrane u svim razvijenim državama predviđene za nadstandard i intenzivno pridonose čišćenju okoliša.

 • Drugi bitan čimbenik je toplinska energija koje u procesu nastaje do 20% više nego električne energije (uporaba u sušionici, proizvodnji bioetanola, za grijanje, u staklenicima…).

 • Proizvodnja takozvane zelene električne energije predstavlja najveću prednost jer su elektrane većinom smještene u provinciji i osiguravaju lokalnu energetsku neovisnost.

 • Bioplinska elektrana u cijelosti će biti osigurana u slučaju zastoja u radu zbog požara ili ostalih prirodnih katastrofa te loma strojeva. Tako je investitor osiguran u slučaju nerada bioplinske elektrane i mogućeg pada dohotka. Iako bioplinskim elektranama Keter Organica do sada zbog kvalitete i stručnog upravljanja bioplinskim elektranama nije bilo potrebno uvoditi osiguranje ili bilo kako drugačije zaustaviti proizvodnju.

Ažurirano ( Četvrtak, 02 Svibanj 2013 23:28 )